Home » » INILAH ANAK YANG KUKASIHI

INILAH ANAK YANG KUKASIHI

Written By Soe Hoe on Thursday, September 13, 2012 | 10:48 AM

INILAH ANAK YANG KUKASIHI

"Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."" (Matius 3:16-17).

Ketika Yesus meminta di baptiskan, Yohanes menolak, katanya,
"Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?" Dengan nada yang lemah lembut dan penuh kuasa, Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.(Matius 3:14-15). " Dan Yohanespun menurut, dan menuntun Yesus turun ke dalam sungai Yordan, lalu mengeburkan Dia ke dalam air, "Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atas-Nya." (Markus 1:10)...Kekhidmatan Hadirat ilahi turun atas rombongan orang yang hadir di tempat itu. Orang itu berdiri memandangi Yesus dengan rasa kagum. Rupa NYA diselubungi dengan terang kemuliaan yang mengelilingi tahta Allah. MukaNYA yang menoleh keatas itu diterangi dengan kemuliaan yang mereka belum pernah lihat pada wajah manusia. Dari langit yang terkoyak itu terdengar suatu suara yang berkata, "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." (Matius 3:17).

Firman yang diucapkan kepada Yesus di sungai Yordan itu...mencakup juga kepada manusia. Allah berbicara kepada Yesus sebagai wakil kita. Bersama-sama dengan segala dosa dan kelemahan kita, kitapun tidaklah dibiarkan begitu dengan sia-sia. "Dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya." (Efesus 1:6).
Kemuliaan yang turun ke atas Kristus adalah suatu jaminan kasih Allah kepada kita... KasihNYA telah meliputi manusia dan menjangkau sampai ke langit yang tertinggi. Sinar terang yang turun dari pintu yang terbuka ke atas kepala Juruselamat kita juga akan turun ke atas kita apabila kita berdoa memohon pertolongan melawan pencobaan. Suara yang berseru kepada Yesus berkata pula kepada setiap orang yang percaya, Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan...

Penebus kita telah membuka jalan kepada kita, agar orang yang paling besar sekalipun dosanya, orang yang paling miskin sekalipun, orang yang paling tertindas dan dipandang paling hina, dapat memperoleh jalan kepada Bapa. Semua orang dapat memiliki rumah tempat tinggal ketempat mana Yesus sudah pergi untuk menyediakannya.
Share this article :

Post a Comment